Species Index

Agaricus moelleri

One Entry

Agaricus species

One Entry

Aleuria aurantia

One Entry

Amanita fulva

One Entry

Amanita muscaria

Two Entries

Amanita phalloides

Six Entries

Amanita rubescens

Four Entries

Amanita species

One Entry

Apioperdon pyriforme

Two Entries

Arcyria cinerea

Three Entries

Arcyria denudata

Two Entries

Armillaria mellea

One Entry

Artomyces pyxidatus

One Entry

Ascocoryne sarcoides

Four Entries

Auricularia auricula

Two Entries

Badhamia utricularis

Two Entries

Bolbitius titubans

One Entry

Bolete species

Three Entries

Bulgaria inquinans

One Entry

Calocera cornea

Three Entries

Calocera viscosa

Two Entries

Calycina citrina

One Entry

Candolleomyces candolleanus

Two Entries

Ceratiomyxa fruticulosa

One Entry

Cerioporus squamosus

One Entry

Chlorociboria aeruginascens

Two Entries

Clavaria species

One Entry

Clavulina cinerea

One Entry

Clavulina coralloides

One Entry

Clavulinopsis luteoalba

One Entry

Clitopilus geminus

One Entry

Coprinellus disseminatus

Two Entries

Coprinellus micaceus

Two Entries

Coprinopsis atramentaria

Three Entries

Coprinopsis lagopus

Three Entries

Coprinus comatus

One Entry

Cortinarius species

One Entry

Crepidotus species

Two Entries

Cyathus striatus

One Entry

Dacrymyces stillatus

Two Entries

Daedaleopsis tricolor

Two Entries

Daldinia concentrica

One Entry

Datronia species

One Entry

Disco species

One Entry

Echinoderma asperum

Two Entries

Enteridium lycoperdon

Two Entries

Entoloma species

Three Entries

Eupezizella roseoguttata

Three Entries

Exidia glandulosa

One Entry

Exidia nucleata

Two Entries

Flammulina velutipes

One Entry

Fomes fomentarius

One Entry

Fuligo cinerea

Two Entries

Fuligo septica

Fifteen Entries

Gaestrum triplex

Two Entries

Ganoderma applanatum

Two Entries

Gymnopus dryophilus

One Entry

Gymnopus juneonus

Two Entries

Hebeloma crustuliniforme

Two Entries

Hebeloma mesophaeum

One Entry

Helvella crispa

One Entry

Helvella dissingii

One Entry

Helvella lacunosa

One Entry

Hemitrichia clavata

Four Entries

Humaria hemisphaerica

One Entry

Hydnum repandum

One Entry

Hygrocybe conica

Four Entries

Hymenochaete rubiginosa

One Entry

Hypholoma fasciculare

Two Entries

Hypomyces chrysospermus

One Entry

Inocybe geophylla

One Entry

Inocybe species

One Entry

Laccaria amethystina

One Entry

Laccaria bicolour

Two Entries

Laccaria laccata

Two Entries

Laccaria tortilis

Two Entries

Lactarius tabidus

Two Entries

Leccinum scabrum

Two Entries

Leota lubrica

Two Entries

Lepista nuda

One Entry

Leucocoprinus brebissonii

One Entry

Lycogala epidendrum

Five Entries

Lycoperdon perlatum

One Entry

Marasmiellus ramealis

One Entry

Marasmius rotula

Two Entries

Mucilago crustacea

Two Entries

Mutinus caninus

Two Entries

Mycena acicula

Two Entries

Mycena galericulata

Two Entries

Mycena galopus

One Entry

Mycena inclinata

Three Entries

Mycena rosea

Two Entries

Mycena species

Five Entries

Parasola conopilea

Four Entries

Parasola plicatilis

Two Entries

Paxillus involutus

Two Entries

Peziza species

Four Entries

Phallus impudicus

One Entry

Phlebia radiata

One Entry

Phlebia tremellosa

Two Entries

Phlebiopsis crassa

Two Entries

Phleogena faginea

Two Entries

Pholiota squarrosa

One Entry

Physarum album

Two Entries

Picipes badius

One Entry

Pluteus aurantiorugosus

Two Entries

Pluteus cervinus

One Entry

Pluteus species

One Entry

Psathyrella species

One Entry

Pterula species

One Entry

Ramaria stricta

Four Entries

Rickenella fibula

One Entry

Russula betularum

One Entry

Russula ochroleuca

Four Entries

Russula parazurea

One Entry

Russula species

Three Entries

Rutstroemia firma

One Entry

Sarcoscypha species

One Entry

Scleroderma citrinum

Four Entries

Scleroderma verrucosum

Four Entries

Scutellinia scutellata

Five Entries

Stemonitis axifera

One Entry

Stemonitis flavogenita

One Entry

Stemonitis species

Eleven Entries

Stereum hirsutum

Three Entries

Stereum subtomentosum

One Entry

Stilbella byssiseda

One Entry

Thelephora penicillata

Two Entries

Trametes ochracea

One Entry

Trametes versicolour

Two Entries

Tremella mesenterica

Four Entries

Tremella species

Three Entries

Trichia decipiens

One Entry

Trichia species

One Entry

Trichia varia

One Entry

Tricholoma fulvum

One Entry

Tricholoma sulphureum

One Entry

Tricholomopsis rutilans

One Entry

Tubaria furfuracea

Two Entries

Tubifera ferruginosa

Eight Entries

Typhula fistulosa

One Entry

Typhula juncea

One Entry

Unidentified

Thirty-seven Entries

Unidentified Fungi

One Entry

Unidentified Slime Mould

Three Entries

Xanthoporia radiatus

One Entry

Xerocomellus cisalpinus

One Entry

Xylaria hypoxylon

One Entry

Xylaria longipes

One Entry